Entreprise

Entreprise omtales som en række forskellige projekteringsmodeller, der definere arbejdshierarkiet i udførelsen af et byggeprojekt. Den valgte entrepriseform udgør et kort over roller og ansvar, som de involverede parter tildeles under selve projektforløbet. Dermed er entrepriseformen tæt knyttet til projektet omfang og skala.

Fagentreprisen anvendes normalt ved mindre omfattende byggeprojekter såsom ny carport, udestue eller tagudskiftning. I den forbindelse styrer privatejeren projekteringen og kan fordelagtigt justere forløbet undervejs. Til gengæld står privatejeren samtidigt til ansvar for tidsramme samt byggetilladelser, beskrivelser, tegninger og kontrakter mellem involverede parter.

Hovedentreprisen simplificerer hele processen, da der kun laves én kontrakt. Den kontrakt laves med en hovedentreprenør, der efterfølgende tager hele styringen. Dette ses ofte ved mere komplekse byggeprojekter såsom tilbygninger, store ombygninger eller badeværelser, hvor flere forskellige fagmænd arbejder sammen.

Det er hovedentreprenørens ansvar at lave aftaler med underentreprenører (tømrer, håndværkere, teknikere, etc.) samt at koordinere forløbet fra start til slut. Man skal dog stadig selv lave projektmaterialet samt søge byggetilladelser før forløbet kan starte.

Modtag et uforpligtende
tømrer-tilbud

tømrer københavn - entreprise

Totalentreprise

Totalentreprisen omfatter ofte større byggeprojekter såsom sommerhuse eller typehuse (parcelhuse eller rækkehus) samt flere involverede parter og processer end de øvrige entrepriseformer. Som privatejer underskrives blot én kontrakt med en totalentreprenør. Fra dette øjeblik overgår al styring, ansvar og koordinering til totalentreprenøren, der foruden diverse underentreprenører også inkluderer arkitekter og ingeniører.

Som privatejer har man forinden taget alle de nødvendige beslutninger. Ændrer man mening undervejs i projekteringen, påvirker ændringerne som regel tidsrammen og økonomien – og jo senere i forløbet, jo dyrere bliver det.

Det gode råd

Generelt for alle entrepriseformer anbefales det, at man som privatejer inkluderer en byggerådgiver, som bl.a. kan føre tilsyn undervejs i byggesagen. Derudover hjælper en rådgiver med udformning af projektmateriale, beskrivelser, byggetilladelser og kontrakter efter behov. Det skaber det bedste grundlag for at byggeprojektet kan køre så flydende som muligt. På den måde sparer man tid, penge og energi på situationer, som ellers kan opstå på baggrund af miskommunikation, uoverensstemmelser og fejl undervejs i processen.

tømrer københavn - hovedentreprise totalentreprise

Modtag et uforpligtende
tømrer-tilbud