Tagdækning

Søger du en professionel taglægger?

En tagkonstruktion er husets definerende element. Et solidt tag sikrer at både vind, regn, slud og sne holdes ude, og det bidrager samtidig til husets strukturelle integritet. Derfor er det vigtigt at holde sit tag ved lige, hvormed man sikrer sig et sundt hus, som kan modstå både barske vintre og varme somre. Tagets formål er dog ikke bare at skærme for vind og vejr – det skal også holde i mange år og samtidig forøge husets samlede værdi. Vi er eksperter i at lægge tag, og vi giver gerne en hånd, når du skal have nyt tag eller renovere det nuværende.

Sammen med husets ydervægge er tagets vigtigste opgave, at betinge et defineret, stabilt og kontrollerbart indeklima – især rent termisk. Største delen af varmeenergien, der opvarmer husets indre, siver naturligt op mod taget på grund af konvektion. Det er derfor vigtigt at dit tag er konstrueret smart og praktisk, for at mindske kuldebroer og varmetab samt at forhindre fugt i at trænge ind i selve konstruktionen.

Dermed har du de bedste betingelser for sikkerhed og komfort under taget. Er taget i dårlig stand, risikerer du, at fugt fra sne og regnvand kan forårsage fugtskader såsom som mug og skimmelsvamp. Opdager du utætheder i taget, kan lækagen hurtigt udvikle sig til omfattende og endda sundhedsskadelige problemer – og det er derfor vigtigt at handle hurtigt.

Modtag et uforpligtende
tømrer-tilbud

tømrer københavn - tag

Komfort er et godt tag over hovedet

Ved typehus- og sommerhusbyggerier udgør taget langt størstedelen af det samlede facadeareal, hvilket tilknytter et blinkfang og en signalværdi udadtil. Et pænt og behandlet tag signalere oftest, at der her er tale om et hus, som er vel vedligeholdt gennem tidens løb, hvorfor det appellerer til nye, potentielle ejere af huset. I den forbindelse er det moderne med skjulte tagrender, der giver et rent og æstetisk udtryk samt virker optimalt ift. regnvandsafledning.

Skjulte tagrendeløsninger er generelt mere vedligeholdelsesfri end traditionelle, fritstillede tagrender, som ofte ses tilstoppet af blade og grene fra nærtstående træer. Det kan medføre uønsket bevoksning og skade. Skal du starte det helt store byggeprojekt, er skjulte tegnrender en holistisk, sikker og varm anbefaling fra Tømrer København.

Klassiske og moderne tagkonstruktioner

Alle tage konstrueres med en kombination af forskellige materialer. Hvad end det drejer sig om tagpap, teglsten, zink- eller stålplader, så er vi professionelt stillet overfor både planlægning, arbejde og udførsel. Et nyt tag kan antage mange former og udtryk afhængig af eksempelvis tagtype, ovenlysvinduer og materialetvalg.

Derfor tilbyder vi altid en forventningsafstemmende rådgivning, så dine ønsker og idéer realiseres på bedstudførlig vis. Vi tror på, at kvalitet ligger i glæden ved håndværket – og vi tror på, at dét kommer til udtryk i vores løsninger.

tømrer københavn - tagspær
tømrer københavn - loftisolering

Det er tosset at fyre for gråspurvene

Et velisoleret tag er et sundt tag. På den måde bliver der ikke fyret for gråspurvene. Det kræver en velbygget og tæt tagkonstruktion med en lav varmeledningsevne, at sikre et godt energiudbytte og miljøvenlighed. Det betyder også, at forbruget på varmeregningen passivt reduceres, og at der er penge at spare. Vi tilbyder derfor inspicering af tage, for at bedømme tagets tilstand og ikke mindst omfanget af udrettende arbejde.

I forbindelse med tagudskiftning og renovering får flere og flere privatejere monteret solcelleanlæg (PV) eller solfangeranlæg (PVT) på tagfladen. Det er en unik løsning, som både miljøet og økonomien har godt af, da anlæggene aktivt udleder gratis el- eller varmeenergi fra solens stråler. Energien lagers forskelligt for de to anlægstyper, men udnyttelsesgraden er ikke desto mindre meget effektiv i begge tilfælde.

Da der kan være restriktioner i nogle lokalplaner, er det en god idé, at kontakte sin lokale kommune inden solceller eller solfangere monteres og installeres.

Modtag et uforpligtende
tømrer-tilbud